Kā atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās procesā.

Padomi vecākiem: Kā atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās procesā.

 

“Mazo ekspertu skolas” eksperte un centra Līna psiholoģe Zane Avotiņa piedāvā 10 ieteikumus, lai palīdzētu vecākiem mācīšanās procesu vadīt bērnam draudzīgi un atbalstoši.

Ikviens vecāks vēlas, lai viņa bērns būtu zinošs, atjautīgs un radošs. Jau no piedzimšanas sākas un visu mūžu norit izziņas un mācīšanās process. Pirmā pieredze, apgūstot jaunas zināšanas, ietekmēs turpmāko attieksmi pret mācīšanos, tādēļ svarīgi to padarīt bērnam patīkamu, rosinošu un atbalstošu.

Pasniedz mācīšanos kā rotaļu.

Pirmā mācīšanās notiek tieši caur rotaļām – bērna zinātkāre ir dabīga motivācija, kas veicina vēlmi izpētīt apkārtni un paveikt jaunus darbus.
Pētījumos par bērnu smadzeņu darbību atrastas sakarības starp tādām emocijām kā ziņkārība, jaunatklāsmes prieks un motivācija. Zinātkāre par pasauli, iniciatīva un problēmu risināšana, uzmanības noturība un neatlaidība ir tikai dažas no prasmēm, ko iespējams attīstīt ar rotaļām. Piemēram, mudini bērnu saskaitīt ābolus, serdes, kastaņus u.tml.

Piedāvā aizraujošus un interesantus uzdevumus.

Ar saistošiem materiāliem var noturēt bērna uzmanību pat tad, ja to izpilde sagādā grūtības. Piemēram, aicini sameklēt attēlā kādu konkrētu elementu (zīles, mākoņus, burtus – jebko, kas varētu uzrunāt Tavu bērnu).

Nodrošini bērnam viņa vecumam atbilstošus uzdevumus.

Ļauj bērnam apzināties, ka viņš ir spējīgs un talantīgs, piemeklējot vecumam un attīstības līmenim piemērotu aktivitāti.

Sniedz precīzu uzdevuma paskaidrojumu.

Paskaidro bērnam uzdevumu vienkāršiem vārdiem, noteikti dod iespēju uzdot jautājumus un sniedz atbildes uz tiem. Vienmēr pajautā sev – kā es vislabāk apgūtu šo uzdevumu?

Dod pietiekami daudz laika uzdevuma izpildei.

Nesteidzini viņu. Dažkārt bērnam jāatkārto viens un tas pats uzdevums vairākas reizes, līdz viņš to iemācās. Ļauj, lai bērns priecājas par procesu!

Ļauj darboties patstāvīgi.

Ņem vērā, ka – nozīmīga ir iespēja darboties savā nodabā, bez pieaugušo vadības un kontroles. Nerauj ārā no rokām zīmuli vai lapu, nogaidi, kamēr bērns pats to noliek malā. Palīdzi vien tad, ja bērns to lūdz. Tas veido patstāvību un sniedz ieguldījumu bērna pašvērtējuma paaugstināšanai.

Priecājies par bērna panākumiem.

Pētījumi apliecina – jo vairāk vecāki priecājas par sava bērna jaunatklājumiem un paveikto, jo labāk jaunā informācija paliek bērna atmiņā. Uzsmaidi, uzliec roku uz pleca vai izsaki atzinību vārdiski!

Ieklausies bērna idejās.

Uzklausi bērna viedokli, jo tas veicinās pieaugušā un bērna savstarpējo sadarbību un palīdzēs mazajam sekmīgāk izpildīt uzdevumu. Ja bērns ierosina doties pastaigā pa pilsētu vai iztēloties kādu situāciju, konkrētu tēlu vai varoni, piekrīti viņa idejām!

Atbalsti bērna centienus.

Pat ja bērnam neizdodas izpildīt aktivitāti, atbalsti viņu procesā, jo rezultāts ir tikai daļa no mācīšanās procesa. Šādā veidā iedrošināsi un mācīsi bērnu pārvarēt grūtības. Izsaki atbalstu vienkāršiem vārdiem, piemēram: „Tev labi izdevās!”

Dalies savā pieredzē.

Runā ar bērnu par to, kā Tu apgūsti ko jaunu. Pastāsti, ko esi iemācījies, lai veiktu savus darba pienākumus. Stāsti, kā tiki galā ar grūtībām. Bērnam ir svarīgi justies līdzvērtīgam! Dalies pieredzē, kā pirmo reizi mācījies rakstīt, skaitīt, veidot no pīlādžiem krelles, svilpītes no pienenēm vai gatavot brokastis. Stāsti, kā juties tajā brīdī un cik liels bija gandarījums, kad tiki galā ar uzdevumu!

Paturi prātā, ka jaunas informācijas un prasmju apguve ir arī iespēja būt kopā ar bērniem. Ar rotaļām un interesantiem uzdevumiem var iegūt ne tikai zināšanas, attīstīt uzmanību un radošo domāšanu, tā ir pilnvērtīga laika pavadīšana! Tādā veidā Tu sniedz ieguldījumu tālākajās vecāku – bērnu attiecībās. Kopīgās aktivitātes izglīto gan bērnus, gan vecākus, tāpēc spēlējiet spēles, skatieties un lasiet grāmatas, kā arī pildiet ikdienas mājas darbus kopā.