Aktualitātes

PII “Gaismiņa” notikumu  plāns 2023. gada  jūnija mēnesim.

Vasaras darbnīcas.

5.06. Taurenīši gatavo biezpiena-cepumu mājiņas.

6.06. 17.30 Taurenīšu grupas jauno vecāku sapulce.

7.06. Plkst.13:00 Apaļā galda sarunas ZRKAC – vadītājas vietniece izglītības jomā.

8.06. Plkst. 10:00-11:00 Bitīšu grupa, Karameļu darbnīcas apmeklējums.

Plkst. 11:00-12:00 Mārīšu grupa, Karameļu darbnīcas apmeklējums.

8h kursi “Latviešu valodas mācību satura plānošana pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē” – Skudriņu grupas skolotāja.

9.06. Plkst. 10:00 Taurenīšu grupa apmeklē Dzelzceļa muzeju.

12.06. Plkst.13:00 mācību jomu sapulce ZRKAC – vadītājas vietniece izglītības jomā.

Spārīšu un Skudriņu grupas – telšu nedēļa.

14.06. Plkst. 10:00-11:00 Skudriņu grupa, Karameļu darbnīcas apmeklējums.

15.06. Taurenīšu grupai picu gatavošana un piknika diena.

Plkst.11:00 ZRKAC mācību gada noslēguma seminārs – pedagogi pēc pieteikuma.

Plkst. 13:00 mācīšanās grupa pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā.

19.06. Iestāde slēgta no 19.06.līdz 23.07.

24.07. Izglītības iestādē darbojas apvienotās grupas, tiek uzņemti izglītojamie no PII “Sprīdītis”.