Aktualitātes

Droši sperti mazie soļi

Vedīs Tevi pasaulē

Lasīsi Tu debess zvaigznēs,

Liels ja būsi dvēselē…

Jaunajā mācību gadā novēlam-

saglabāt vasaras sauli sirdī,

zemeņu smaržu un vēja pieskārienu,

atvērtu sirdi visam jaunajam,

drosmi to piepildīt ,

un stipru veselību- gan lieliem gan maziem.

PII “Gaismiņa” vadītāja Agrita Loca

SEPTEMBRIS

1.09. Zinību dienas burbuļošanās.

5.09. Plkst.17:00 Mārīšu grupas vecāku sapulce (sapulcē piedalās skolotāja- logopēde)

6.09. Plkst. 13:00- Spārīšu grupas komandas sapulce.

Plkst.13:30- Taurenīšu grupas komandas sapulce.

Plkst.14:00- Mārīšu grupas komandas sapulce.

Plkst.17:00Taurenīšu grupas vecāku sapulce.

7.09. 13:00- Skudriņu grupas komandas sapulce.

13:30 – Bitīšu grupas komandas sapulce.

Plkst.17:15-Skudriņu grupas vecāku sapulce.

9.09.Tēvu dienas pēcpusdienas grupās- tēta portrets, tēta T. krekls.. meklē savējo…

12.09.Gaismiņas 60 dzimšanas dienas nedēļa –

Mākslas plenērs- Sveiciena gatavošanas diena manam bērnudārzam.

13.09. Plkst. 10:00 ZRKAC mācību gada izvērtējums

Gaismiņas jubilejas svētku kroņa gatavošana.

No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

14.09. Jautrā sporta diena kopā ar klauniem.

No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

15.09.Gaismiņas dzimšanas dienas dārza svētki.

Bezgalīgie sajūtu stāsti – pēcpusdienā.

16.09. Svētku noslēguma pikniks ( grupās) – Ar Gaismiņu sirdī.

17.09.Dzimšanas dienas ballītes turpinājums.

20.09. No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

21.09.Plkst. 10:00 IIAC, logopēdu un speciālo pedagogu darba sanāksme –skolotāja-  logopēde.

No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

26.09. No 26.09-30.09. Dārzeņu un augļu dižošanās.

27.09. Plkst. 9:00 vadītāju sapulce ZOOM.

Plkst. 15:30 ZRKAC, seminārs “Mazās mācīšanās grupas” – Vad.v.i.j.

No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

28.09. Plkst. 9:00 administrācijas sapulce.

Skolotāju sapulce plkst.13:00 -15:00 Artūra Miksona lekcija (sklotāji/skolotāju palīgi).

No plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa

29.09. Plkst. 13:00 IT mentori – vad.v.i.j.

Plkst. 9:30 D. Rijnieks “Brīnumi notiek” (labos laika apstākļos laukā).

Plkst. 13:00 JIP, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku saimnieciskajā darbā sanāksme .

30.09. Bitīšu kulinārijas diena – augļu salāti.

Plkst.12:00 Seminārs “Aktuāli jautājumi logopēdijā” – skolotāja- logopēde.