Aktualitātes

Februāris –mēneša tēma” Esi vesels”!

Visu mēnesi-Projekts ar vecākiem “Vingro vesels!”

1.02.Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

2.02. Plkst. 13:00-14:00 Džimba ZOOM – vadītāja, skolotāja logopēde

6.02. Pētījums visās grupās  – Cik es apēdu un cik man paliek pāri. Kāpēc?

Medicīnas māsas prezentācija par vīrusiem rīta cēlienā Skudriņu grupā  ( laiks tiks precizēts).

Pankūkmīļu diena – sarunas par pankūkām, pankūku degustēšana…

7.02. Medicīnas māsas prezentācija par vīrusiem rīta cēlienā Mārīšu  grupā  (laiks tiks precizēts).

No plkst. 9:00 Spārīšu grupā pieredzes apmaiņā kolēģi no PII “Zīļuka”.

Plkst. 13:00-15:30 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā  seminārs “Sistēma un pēctecība plānošanā”  1.nodarbība

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

Plkst. 16:00 mācību jomu vadītāju sanāksme “Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas un mācīšanas procesā” – vadītājas vietniece izglītības jomā.

8.02. Medicīnas māsas prezentācija par vīrusiem rīta cēlienā Taurenīšu grupā  (laiks tiks precizēts).

Medicīnas māsas prezentācija par vīrusiem rīta cēlienā Bitīšu  grupā  (laiks tiks precizēts).

Plkst. 12:30 pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju  sanāksme “Lielā balva 2023”.

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

9.02. Plkst.15:30 – 17:30 atbalsta grupa metodiķiem “Kamolītī” – vadītājas vietniece izglītības jomā.

10.02. Skudriņu grupas bērni gatavo veselīgos burgerus.

Taurenīši gatavo augļu salātus.

13.02. Tēju degustācijas nedēļa.

14.02.  Rīta cēlienā-

Draudzības dienas pasta atvēršana un mūzikas nodarbību ietvaros Draudzības dienas ballīte.

Plkst. 13:00-15:30 Plkst. 13:00-15:30 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā  seminārs “Sistēma un pēctecība plānošanā”  2.nodarbība

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

15.02. Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

Darba aizsardzības kursi – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos.

16.02. Plkst. 10:00 pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai” – skolotājas Ilze Sivačeva, Ilze Strautniece, Ingrīda Guščina.

17.02. Plkst. 10:00 pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai” – skolotājas Ilze Sivačeva, Ilze Strautniece, Ingrīda Guščina.

21.02. Plkst. 9:00 administrācijas sapulce.

Leļļu Teātris  “Tims”, izrāde “Ceļojums”.

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

Plkst. 10:00 pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai” – skolotājas Ilze Sivačeva, Ilze Strautniece, Ingrīda Guščina.

Plkst. 13:00-15:30 Plkst. 13:00-15:30 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā  seminārs “Sistēma un pēctecība plānošanā”  3.nodarbība

22.02. Medmāsas prezentācija par vīrusiem rīta cēliens-Taurenīšu grupa (laiku precizēt)

Darba aizsardzības kursos- vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos.

Tērvetes dabas parka nodarbība rīta cēlienā –

Spārītes – 10:00-10:15.

Taurenīši – 10:20 – 10:40.

Bitītes – 10:45 – 11:10

Skudriņas -11:15-11:45.

Mārītes – 11:50-12:20.

Plkst. 10:00 pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai” – skolotājas Ilze Sivačeva, Ilze Strautniece, Ingrīda Guščina.

Plkst. 13:00-15:00 “Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē – semināru kopsavilkums, atgriezeniskā saite.” Visu grupu pedagogi.

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.

23.02. Plkst. 13:00- 15:00 IT mentoru kursi – vadītājas vietniece izglītības jomā.

Plkst. 13:00 seminārs “Bērna attīstībā balstītas prasmes” 1. nodarbība 1,5 – 3 gadi – visi pedagogi.

24.02. Spārītes gatavo augļu salātus.

Mārītes gatavo veselīgos smūtijus.

27.02. Bitītes gatavo veselīgos smūtijus.

28.02. Plkst. 13:00-15:00 skolotāju darbseminārs ar psiholoģi Aigu Jankevicu “Pirmsskolēna attīstības īpatnības un pazīmes, kas liecina par iespējamiem traucējumiem.”

Plkst. 15:30-17:00 FasTracKid nodarbība ZRKAC – Mārīšu grupa.