Aktualitātes

No sirds uz sirdi!

Šis laiks ir īpašs mums katram, laiks kad arī mūsu iestādes moto  izskan  atbildīgāk, ar sadarbības pieskārienu ,vēl uzrunājošāk nekā pierastajā ikdienas rutīnā.

Mēs visi dzīvojam laikā, kāds vēl nekad nav bijis- un šajā ārkārtas situācijā mēs lūdzam -ievērot kārtību kāda ir noteikta, izturēties atbildīgi pret sevi un līdzcilvēkiem, būt saprotošiem  pret jaunajām pārmaiņām un dzīvot savādākā ritmā, nezaudējot prieku par katru mirkli.

Šis ir arī iespēju un jaunu izaicinājumu laiks, kad piemērojoties ārkārtas situācijai katra ģimene,  vienoti, rod brīžus kopīgai domu apmaiņai, sarunām, spēlēm, pastaigām, darbiem.

Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” komanda ik nedēļu sagatavos uzdevumus un ieteikumus, lai mūsu mīļās Spārītes, Taurenīši, Bitītes, Skudriņas un Mārītes varētu izzinoši un čakli darboties.

Mūsu tautas spēks ir sadoties rokās, šoreiz gan virtuāli-ar palikšanu mājās un kopīgu darbošanos.

Sirsnīgs paldies visiem vecākiem par atbalstu, iesaistīšanos un līdzdarbošanos-

no sirds uz sirdi!

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītāja Agrita Loca