Aktualitātes

Jūnijs

3.06. Plkst. 14:30 – 15:30 sanāksme izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem administratīvi saimnieciskajā jomā JIP
4.06. Plkst.11:00 Skudriņu grupas izlaidums.
5.06. Plkst. 13:00 pēctecība izglītības procesā pārejā no pirmsskolas uz skolu – vadītājas vietniece izglītības jomā
Spārīšu grupai- pikniks kopā ar vecākiem.
6.06. Plkst. 13:30 mācību gada veikuma izvērtējums, ieceres nākamajam darba cēlienam – vadītāju vietnieku izglītības jomā noslēguma tikšanās, PII “Sprīdītis”.
11.06. Plkst. 17:00 jauno vecāku sapulce – Spārīšu grupa.
12.06. Plkst. 14:00, ZRKAC, metodiskais darbs Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs – vadītājas vietniece izglītības jomā
20.06. Plkst. 17:00 Jāņu ielīgošana “Iedejojam vasarā”.
Darbinieku gada noslēguma pikniks – ~ plkst. 18:00

No 25. jūnija līdz 21. jūlijam- iestāde slēgta.
No 22. jūlija līdz 16. augustam iestāde uzņem izglītojamos no PII “Sprīdītis”.

Lai visiem skaista, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!