Aktualitātes

Aprīlis – Pavasarim pa pēdām.

1.04. Brīvdiena -Otrās Lieldienas.

2.04. Rotaļlietu stāsta notikumus kopā ar Lieldienu zaķi – visas grupas.

  1. 04. Plkst. 13:00 individuāla tikšanās – sporta skolotāja.

FasTracKid nodarbība ZRKAC – Skudriņu grupas izglītojamie.

4.04. Projekts ar vecākiem-Pavasaris brīnumdaris…

Ēnu diena.

Plkst. 13:00 individuāla tikšanās – mūzikas skolotāja.

5.04. Plkst. 12.30 vienota skola: “Bilingvālu bērnu runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas vadlīnijas.” un “Lasītprasmes attīstība pirmsskolā un sākumskolā.”- visi pedagogi.

8.04. “Krāsaino smilšu spēļu” diena.

9.04. Plkst. 13:00-15:00 ideju tirgus, pieredzes apmaiņas seminārs – Sadarbība ar vecākiem – pirmsskolu prezentācijas!  – visi pedagogi.

10.04. FasTracKid nodarbība ZRKAC – Skudriņu grupas izglītojamie.

Plkst.10:00, Bitīšu grupa apmeklē bibliotēku “Zinītis”.

Grupu komandu sapulces – Spārīšu grupa plkst. 13:00, Taurenīšu grupa plkst. 14:00.

11.04. Grupu komandu sapulces – Bitīšu grupa plkst. 13:00, Skudriņu grupa plkst.13:40.

12.04. Plkst. 13:00 individuāla tikšanās – skolotāja logopēde.

16.04. Plkst. 8:30 apaļā galda sarunas – vadītājas vietniece izglītības jomā.

17.04. FasTracKid nodarbība ZRKAC – Skudriņu grupas izglītojamie.

Plkst. 13:15 skolotāju sapulce “Kā iekļaut bērnus ar autiskā spektra traucējumiem?” – Skudriņu grupas skolotājas.

Mārīšu grupas izglītojamie sēs daudzveidīgus garšaugus – gatavojoties māmiņdienai.

18.04.Plkst. 9:00-12:00 logopēdu pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā.

Plkst. 9:30 Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs, konference pedagogiem “4I – izprast, izglītoties, iesaistīties, iekļaut” – pedagogi, atbalsta komanda pēc pieteikuma.

Plkst.13:00 praktisko darbu darbnīca ZRKAC – skolotāja Marika

22.04. Plkst. 10:30 sportiska nodarbība Skudriņu grupai kopā ar Jelgavas FTK Viola treneriem.

24.04. FasTracKid nodarbība ZRKAC – Skudriņu grupas izglītojamie.

Plkst. 13:00-15:00VALDEKA- PII “Gaismiņa” “Iekļaujošās izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības iestādē”.

Spārīšu grupas izglītojamie gatavo vitamīnu salātus.

Mārīšu grupas izglītojamie gatavo “Pavasara” sviestmaizītes.

25.04.Plkst. 13:00-15:00, Zoom platformā, seminārs “Runas un valodas attīstība vecumā no 5 līdz 6 gadiem”- visi skolotāji.

Plkst. 13:30 PII “Vārpiņa”, “Atbalsta nodrošinājums bērniem ar atšķirīgām attīstības un mācīšanās vajadzībām” – vadītājas vietniece izglītības jomā.

Grupa “Mārītes” laukā ar krāsām gleznos kopdarbu “Pavasarim pa pēdām”.

26.04. Vienota skola- visi pedagogi.

Olimpiskā diena.

30.04. Plkst. 13:00 grupu komandu sapulces – Mārīšu grupa.