Sākums

Mēs dāvājam sirds gaismu, mīlestības siltumu, prieku, krāsainas emocijas, radošu garu, zināšanas un prasmes, esam atvērti jaunām idejām, izaugsmei, kvalitatīva izglītības procesa pilnveidei, rūpējamies par bērnu veselību, fizisko un garīgo labklājību.

Mūsu vīzija:  Ģimenes un pirmsskolas savstarpējā mijiedarbība – radošas, drošas, veiksmīgas, sekmīgas personības veidošanās procesa pamats.

Mūsu moto „ No sirds uz sirdi….”

logo2