Mārītes

  • Bizbizmarites2
  • Bizbizmarites1
Ludmila-Grupas skolotāja

Mēs kopīgi esam radījušas pozitīvu gaisotni grupā gan bērniem, gan viņu vecākiem. Esam gandarītas par to, ka vienmēr izveidojas cieša sadarbība ar bērnu vecākiem, kā rezultātā veiksmīgi izdodas sagatavot bērnus skolai.

Jana-Grupas skolotāja

Kopā ar bērnu ģimenēm organizējam radošās darbnīcas, ekskursijas un pasākumus, lai katra diena vienmēr emocijām bagāta.

Inta-Skolotāja palīgs

Vecāku atsaucība, bērnu ieinteresētība un prieks ir mūsu ieguldītā darba rezultāts.