Taurenīši

  • Taurenisi3
  • Taurenīšu Grupa
  • Taurenisi2
  • Taurenisi1

Zeltīte

Grupas skolotāja

Dzīvoju pēc principa:

“Caur dzīvi es eju vienreiz. Tieši tādēļ, ja man ir iespēja būt laipnam pret kādu vai kaut ko labu izdarīt, es nevilcinos ne mirkli, jo otru reizi pa šo pašu ceļu man vairs nebūs iespējams iet.”

/Viljams Penns/

Valda

Grupas skolotāja

Pedagoģijā darbojos kopš 1989. gada, šis darbs vienmēr mudina būt radošai, atraktīvai, meklēt jaunas atziņas un zināšanas, kā arī sniedz milzīgu garīgu piepildījumu, jo vienmēr esmu kopā ar bērniem, kuri neļauj ieslīgt rutīnā.Mans dzīves moto ir Zentas Mauriņas teiktie vārdi-„Kas citus spēj mīlēt kā sevi pašu, ir atradis dzīves jēgu”.

Kristīne

Skolotāja palīgs

Bērni mūsu ikdienu piepilda ar neviltotu prieku, neizsīkstošu enerģiju un jautrības dzirkstelīti. Tādēļ – es izbaudu ik mirkli, ik dienu, esot kopā ar mūsu mīļajiem taurenīšiem, dāvājot viņiem siltu smaidu, sapratni, mīļus vārdus un apskāvienus.