Taurenīši

  • Taurenisi3
  • Taurenīšu Grupa
  • Taurenisi2
  • Taurenisi1

Valda-Grupas skolotāja

Pedagoģijā darbojos kopš 1989. gada, šis darbs vienmēr mudina būt radošai, atraktīvai, meklēt jaunas atziņas un zināšanas, kā arī sniedz milzīgu garīgu piepildījumu, jo vienmēr esmu kopā ar bērniem, kuri neļauj ieslīgt rutīnā.Mans dzīves moto ir Zentas Mauriņas teiktie vārdi-„Kas citus spēj mīlēt kā sevi pašu, ir atradis dzīves jēgu”.

Oļesja-Grupas skolotāja

Nolēmu kļūt par bērnudārza audzinātāju, jo man patīk komunicēt ar bērniem, kopā ar viņiem mācīties un dāvāt svētkus. Bērnudārzs ir uzmanības, labestības un gaismas māja, kurā mācās dzīvot. Mans vislabākais atalgojums ir priekā mirdzošās bērnu acis un viņu sasniegumi.

Kristīne- Skolotāja palīgs