Bitītes

Ilze-Grupas skolotāja
Man ļoti patīk bērni. Patīk bērnos patiesums, atklātība un radošums. Patīk vērot kā bērni attīstās.
Gandarījums ir tas, kad bērni vakaros vecākiem saka: “Kāpēc tik ātri atnāci  pakaļ?” Tas nozīmē, ka bērniem pie manis ir labi un interesanti. Man ir liela pieredze darbā ar  piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem.Brīvos brīžus pavadu ar ģimeni. Prieku sagādā ceļošana, vasarās izbraucieni ar riteni. Patīk lasīt grāmatas, sevi izglītot, gatavot ēst un   apmeklēt kultūras pasākumus.

Daiga-Grupas skolotāja
Darbs mudina vienmēr būt radošai, meklēt kaut ko jaunu, lai bērnu ikdienu padarītu interesantiem iespaidiem bagātu un krāsainām emocijām piepildītu. Esmu optimistiski noskaņota un savus uzticētos pienākumus veicu ar lielu atbildības sajūtu.

Zaiga-Skolotāja palīgs
Ļoti patīk darbs ar bērniem. Ikdienas prieks, darbošanās un čalošana, skandētie dzejoļi un dziedātās dziesmas sniedz gandarījumu un piepilda.