Kontakti

 

Adrese: Vaļņu iela 5, Jelgava
Vadītāja:  Agrita Loca, tālr. +371 630 292 87

e-pasts: [email protected]

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: Agita Rasiņa- tālr. +371 61112134

e-pasts: [email protected]

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā- Natālija Arseņenko +371 630 292 87

e-pasts [email protected]
Vienotais e-pasts: [email protected]

Rekvizīti:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības

pirmsskolas izglītības iestāde ‘Gaismiņa”

Vaļņu iela 5, Jelgava

Reģ.nr. LV-90000074738

A/S SEB, Jelgavas filiāle

LV 07 UNLA 0008014130203

Kods UNLALV 2X

Juridiskā adrese – Svētes iela 22

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa