10 baušļi bērnu audzināšanā.

10 baušļi bērnu audzināšanā

Pētījumi liecina, ka bērni, kuru uzvedību un rīcību varētu raksturot kā visētiskāko, nāk no ģimenēm ar spēcīgām vērtībām, vairāk diskusijām, un – pārsteigums! – mazāk noteikumiem! Tas ir tāpēc, ka bērni, iemācoties vienkārši sekot daudziem noteikumiem, pie tiem pierod, un klausa nedomājot. Toties, ja vecāki vada bērnu uzvedību, mācot vērtības, bērns pierod vērtēt situācijas un rīkoties atbilstoši saviem principiem.

Tātad vērtīgākais, ko varam dot bērniem, nav noteikumi. Daudz svarīgāk ir modelēt bērnu rīcību, apspriežot pamatvērtības un principus. Patiesībā, manuprāt, bērniem, patiešām nepieciešams ir tikai viens noteikums, kas reizē ir arī Zelta likums: Izturies pret citiem un arī pašam sevi ar laipnību un cieņu.

Bet ir daži noteikumi, kas ir patiešām noderīgi, audzinot atbildīgus, iejūtīgus, laimīgus bērnus. Šie noteikumi ir mums, vecākiem. Īss kopsavilkums par 10 svarīgākajām atgādnēm vecākiem:

  1. Svarīgākā vecāku apņemšanās:esiet bērna aizstāvis un nekad nenododiet viņu, nepadodieties.Mēs taču nebļaujam uz puķi, kas nezied, bet gan aplejam to. Novērtējiet to, kas jūsu bērns ir, un atbildiet viņa vajadzībām, nevis tam, kas būtu, jūsuprāt, vajadzīgs. Katrs bērns ir pelnījis vismaz vienu cilvēku, kas 110% ir viņa pusē.
  2. Svarīgākā audzināšanas prasme: pārvaldīt sevi.Rūpējaties par sevi, lai  neizgāztu savas negācijas uz bērnu. Iejaucieties, pirms jūs nevaldāt pār savām jūtām. Saglabājiet savu kausu pilnu. Jo vairāk rūpēsieties par sevi un savām patiesajām vajadzībām, jo vairāk līdzjūtības, mīlestības un līdzcietības jums būs jūsu bērnam. Atcerieties, ka jūsu bērns rīkosies tieši tā, kā to darāt jūs, piemēram, uzkliegs vai izteiks nievājošas piezīmes par savu ķermeni.
  3. Svarīgākais audzināšanas noslēpums:disciplīna, neskatoties, ko par to raksta grāmatas, nedarbojas.Sods vienmēr pasliktina bērna uzvedību. Izvairīšanās no sodīšanas ir vissvarīgākais, ko jūs varat darīt, audzinot atbildīgus un iejūtīgus bērnus. Nevis sodiet, bet laipni vadiet savu bērnu un nosakiet uzvedības robežas, bet vienmēr ņemiet vērā jūtas, tostarp – kā jūsu bērns izjūt ierobežojumus. Gan empātija, gan norādījumi un robežas ir būtiski, bet neviens nedarbosies gana veiksmīgi, ja tiks izmantots atsevišķi.
  4. Jūsu bērnam ir nepieciešams kaut kas, par ko parasti neviens nestāsta, – droša vieta, kur paust savas jūtas, kamēr jūs klausāties.Ja jūs vēlaties audzināt bērnu, kas pārvalda savu uzvedību, viņam vispirms ir jāiemācās pārvaldīt savas emocijas, kas rada šo uzvedību. Un, ja jūs vēlaties bērnu, kurš spēj pārvaldīt savas emocijas, viņam svarīgi ir zināt, ka viņš ir drošā vietā (jūsu rokās), kur var raudāt un plosīties, un neviens neliks apklust vai nomierināties. Smiekli raisa tādas pašas noskaņas, kā asaras, tāpēc spēles ar bērniem ir veids, kā radināt bērnus paust arī bažas un neapmierinātību. Bērni, kas jau no mazotnes saņem atbalstu savu lielo emociju brīžos, iemācās pārvaldīt savas jūtas (un tādējādi uzvedību) jau agrā vecumā.
  5. Skatieties no sava bērna viedokļa – un sagaidiet no bērna viņa vecumam atbilstošu uzvedību.Esiet saprātīgi. Viņi ir bērni. Nepieprasiet nevainojamu uzvedību nedz no saviem bērniem, nedz sevis paša, bet saglabājiet savas prioritātes. Jūsu bērns veidojas jūsu acu priekšā, bērns joprojām attīstās, un izaugs arī no visnepieņemamākās uzvedības. Meitas nekārtīgajai istabai ir daudz mazāka nozīme, kā tam, kā viņa apietas ar jaunāko brāli.
  6. Neuztveriet personīgi.Neatkarīgi no tā, ko jūsu bērns dara, būs daudz vieglāk, ja varēsiet reaģēt produktīvi, neļaujot bērna uzvedībai jūs uzmest uz āķa. Stāsts nav par jums, bet gan par bērnu, kura nenobriedusī personība mācās un aug, kā nu prot, ar jūsu atbalstu. Izkopiet humora izjūtu. Tā palīdzēs jums izvairīties no spēkošanās ar bērnu un cīņas par varu. Neviens neuzvar cīņā par varu. Neuzstājiet uz savu patiesību, palīdzēt bērnam saglabāt seju. Ja jūsu bērns uzspiež uz jūsu pogām (kas nāk no jūsu bērnības), atbrīvojieties no tām, lai tās jūs nekontrolē.
  7. Grams novēršanas ir veselu kilogramu ārstēšanas vērts.Sliktās uzvedības cēlonis ir nepiepildītas pamatvajadzības. Apmieriniet savu bērnu vajadzības pēc miega, uztura, atpūtas, tuvības, piesaistes, prieka un drošības. Savlaicīgi stāstiet un rādiet bērniem, kādu uzvedību jūs sagaidiet. Atbalstiet bērnu, lai soli pa solim viņš iemācītos pārvaldīt savu uzvedību. Bērni GRIB būt veiksmīgi. (Ja viņi to nevēlas, tā jau ir attiecību, nevis uzvedības problēma.)
  8. Jūsu bērns ir jūsu labākais skolotājs par viņa vajadzībām jau no zīdaiņa vecuma. Klausieties vairāk nekā jūs runājat. Klausieties ar sirdi. Esiet gatavs mainīties un augt. Priecājaties par savu bērnu!
  9. Pielāgojieties pārmaiņām.Kas darbojās vakar, būs bezspēcīgs rīt, un jūsu audzināšanas stratēģijām jāaug kopā ar bērnu. Šķiet, ka katrs no mums iegūst tieši tādu bērnu, kāds mums vajadzīgs, lai iemācītos to, kas mums jāmāk.
  10. Esiet saistīti ar savu bērnu  un nekad neatsauciet savu mīlestību, pat ne uz mirkli. Patiesais iemesls bērna labprātīgai sadarbībai ar jums ir mīlestība pret jums. Vispirmām kārtām, sargājiet savas attiecības ar savu bērnu. Tā ir jūsu vienīgā svira, ar kuras palīdzību varat ietekmēt bērnu. Tas ir tas, kas bērnam visvairāk vajadzīgs. Un, būsim tieši: tuvība ar bērnu ir galvenā vecāku “būšanas” vērtība.