Mārītes

  • Mārīšu Grupa
  • Bizbizmarites2
  • Bizbizmarites1

Ludmila

Grupas skolotāja

Mēs kopīgi esam radījušas pozitīvu gaisotni grupā gan bērniem, gan viņu vecākiem. Esam gandarītas par to, ka vienmēr izveidojas cieša sadarbība ar bērnu vecākiem, kā rezultātā veiksmīgi izdodas sagatavot bērnus skolai.

Jana

Grupas skolotāja

Kopā ar bērnu ģimenēm organizētās radošās darbnīcas, ekskursijas un pasākumi vienmēr ir emocijām bagātas.

Inta

Skolotāja palīgs

 Vecāku atsaucība, bērnu ieinteresētība un prieks ir mūsu ieguldītā darba rezultāts.