FasTracKids

Dabaszinātnes pētīšana

Vecākiem 12.12.2018.

Jautrā molekulu iepazīšana

Turpmāka pieredzes papildināšana

Jūsu bērns turpināja papildināt zināšanas:

 aplūkojot dažādus šķidrumus, lai salīdzinātu to unikālos blīvumus;

 veicot eksperimentus, lai demonstrētu, kā dažu šķidrumu molekulas sajaucas un apvienojas, kamēr citas to nedara;

 izmantojot kritisko domāšanu, novērošanas prasmes un jaunus zinātniskus terminus eksperimentu un to analizēšanas laikā;

 atklājot, ka viņš spēj prognozēt problēmas iznākumu vai risinājumu, vispirms rūpīgi izpētot un analizējot ietekmējošos faktorus.

Jūsu bērns pilnveidoja pagājušajā nedēļā gūto pieredzi:

 veicot eksperimentus, lai pētītu molekulārās izmaiņas ūdenī un ledū, un pēc tam ierakstot konstatējumus laboratorijas darba lapā.

FasTracKids atslēgvārdi

Molekulu stāvokļi, atomi, modelis, funkcija, hipotēze, apvienot

Papildu uzdevumi mājās un atvērtu jautājumu piemēri:

FasTracKids tīmekļa vietne: http://www.fastrackparents.com

 Rosiniet bērnu aprakstīt, kas notiek ar ūdens molekulām, kad tās tiek pakļautas dažādiem apstākļiem, piemēram, sasalšanai, sakaršanai, saules staru iedarbībai un vārīšanai. Palīdziet bērnam aprakstīt, kas pēc lietus var notikt ar peļķi saulainā dienā.

 Pētiet kondensāciju (piemēram, uz duškabīnes durvīm, vannasistabas spoguļa, vārāmā katla vāka) un pārrunājiet ar bērnu, kas notiek ar molekulām. Vai molekulas ir šķidrā, cietā vai gāzveida stāvoklī?

 Iepildiet burkā vienādus eļļas un ūdens daudzumus. Pārrunājiet ar bērnu, kāpēc šie divi šķidrumi savā starpā nesajaucas. Sakratiet burku. Kas notiek?