FasTracKids

Zemes zinātņu pētīšana

Vecākiem 20.03.2019.

Zemes enerģija

Kāpēc jāmācās par enerģiju?

Pētot Zemes enerģijas avotu, piemēram, degvielas, vēja un ūdens, izcelsmi, mēs gūstam labāku izpratni par to, kā mēs izmantojam šos resursus un kāpēc. Mēs arī pētīsim alternatīvos enerģijas avotus, to izmantošanu un jautājumu, kāpēc tiek veicināta šo avotu attīstība, lai izmantotu tos nākotnē.

Jūsu bērns papildinās zināšanas:

 pētot, kā tiek atklāti un iegūti degizrakteņi jeb fosilie kurināmie, un dažādos veidus, kā varam izmantot tos ikdienas dzīvē;

 nosakot, kuru objektu darbībai ir vai nav nepieciešama degviela;

 aplūkojot un salīdzinot alternatīvos enerģijas avotus, piemēram, vēju un ūdeni;

 apspriežot dažādu enerģijas veidu nezūdamību un to, cik būtiska ir cilvēku nozīme šajā jomā.

Šīs nodarbības beigās jūsu bērns varēs pastāstīt, ka:

 izmantojot mācību palīglīdzekli, mēs spēlējām spēli, lai parādītu, kā radās mūsdienās izmantotie degizrakteņi;

 mēs sniedzām un nofilmējām prezentācijas, kurās pastāstījām, ko esam uzzinājuši par degvielas rašanos no degizrakteņiem;

 mēs izmantojām jauniegūto informāciju, lai noteiktu, kuri priekšmeti klases telpā ir izgatavoti no plastmasas, kuras izcelsme ir no degizrakteņiem.

FasTracKids atslēgvārdi

Degviela, enerģija, iekārta, darbināt, plastmasa

Papildu uzdevumi mājās

 Apspriediet, kāpēc mums jātaupa enerģija un degviela un kā mēs to varam darīt.

 Parādiet bērnam, kā dažādas jūsu izmantotās iekārtas tiek darbinātas ar degvielu vai citiem enerģijas avotiem.

 Palīdziet bērnam paskaidrot, kāpēc ēdiens ir svarīgs un tiek uzskatīts par ķermeņa degvielu.

 Spēlējiet ar bērnu spēli dienas garumā, nosakot priekšmetus vai transportlīdzekļus, kas, viņaprāt, tiek darbināti ar dažādu veidu enerģiju, piemēram, degvielu, vēju vai ūdeni.