FasTracKids

Dabaszinātnes pētīšana

Vecākiem- 23.01.2019.

Kāpēc priekšmeti peld?

Turpmāka pieredzes papildināšana

Jūsu bērns turpināja papildināt zināšanas:

 darbojoties komandā un analizējot, pārrunājot, salīdzinot dažādus ar peldēšanu saistītus eksperimentus un konstatējumus, kā arī ziņojot par tiem;

 pētot principus, kas nosaka tādu lielu objektu kā, piemēram, smags metāla kuģis, pareizo uzbūvi, formu un virsmas laukumu, lai tie varētu peldēt;

 ierakstot aprēķinus un konstatējumus laboratorijas darba lapā;

 izmantojot zināšanas par peldspēju, lai veidotu ar ūdeni saistītas spēles.

Jūsu bērns pilnveidoja pagājušajā nedēļā gūto pieredzi:

 veicot eksperimentus, lai analizētu, kas liek priekšmetiem peldēt un kāpēc, un pierakstot konstatējumus zinātniskajā laboratorijas darba lapā;

 veidojot laivas formu, lai tā peldētu;

FasTracKids® atslēgvārdi

Analizēt, ceļš, materiāli

Papildu uzdevumi mājās un atvērtu jautājumu piemēri

 Palīdziet bērnam paskaidrot, kāpēc pludmalē vai baseinā vecāki liek bērniem uzvilkt peldēšanas palīglīdzekļus (piepūšamos uzročus).

 Izmantojot vannu vai izlietni, palīdziet bērnam pārbaudīt vairāku priekšmetu peldspēju un paskaidrot, kāpēc kāds priekšmets var vai nevar peldēt. Rosiniet bērnu aprēķināt vai vispirms uzminēt iznākumu.

 Ieraugot televīzijā vai grāmatās laivu vai kuģi, pārrunājiet ar bērnu šādus jautājumus. Cik cilvēku pēc jūsu domām drīkst kāpt konkrētajā laivā? Kādus citus priekšmetus kuģis var pārvadāt? Vai tas var pārvadāt vairāk cilvēku vai vairāk automašīnu? Kāpēc? Kāpēc šis lielais metāla kuģis var peldēt ūdenī? Kā dažādu veidu laivas vai kuģi līdzinās viens otram? Kā jūs veidotu savu laivu?