Aktualitātes

JANVĀRA PLĀNS

1.01. BRĪVDIENA

2.01. FTK nodarbība nenotiek.

Ziemas sporta aktivitātes visa mēneša garumā– braukšana ar ragavām, došanās uz Stacijas kalnu – 4-6 gadīgie.

3.01- peldētapmācības nodarbība Bitītēm „Kāpēcītī”, izbraukšana plkst.9.00.

9.01. FTK – Bitītes.

9.01.- plkst. 13.15-skolotāju sapulce.

10.01.- peldētapmācības nodarbība Bitītēm „Kāpēcītī”, izbraukšana plkst.9.00.

11.01. Bitītes – 16:00 Spīdolas skolas jaunieši ar māc. programmu “Pirkšanas un pārdošanas prasmju apgūšana”.

14.01. 9:15 leļļu teātris “Pa īstam pa jokam”.

16.01. FTK – Bitītes.

17.01.- peldētapmācības nodarbība Bitītēm „Kāpēcītī”, izbraukšana plkst.9.00.

18.01. Bitītes – 16:00 Spīdolas skolas jaunieši ar māc. programmu “Pirkšanas un pārdošanas prasmju apgūšana”.

No 21.01. – 25.01.Grāmatu lasīšanas nedēļa –  grupu individuālās aktivitātes.

“Riti raiti valodiņa”.

23.01. FTK – Bitītes.

24.01.- peldētapmācības nodarbība Bitītēm „Kāpēcītī”, izbraukšana plkst.9.00.

25.01. Bitītes – 16:00 Spīdolas skolas jaunieši ar māc. programmu “Pirkšanas un pārdošanas prasmju apgūšana”.

28.01. Tīra vide veselīgs uzturs – ģenerāltīrīšana grupās, sarunas par veselīgu uzturu, utt.

30.01. FTK – Bitītes.

Džimbas skolas nodarbība Bitītes, mārītes, Skudriņas- laiks tiks precizēts.