Aktualitātes

Maijs

1.05. BRĪVDIENA

3.05. Plkst. 9:00, Džimbas skola– Mārīšu, Skudriņu, Bitīšu grupas.

6.05. BRĪVDIENA

7.05.-17.05. Mārīšu grupas māmiņu vaļasprieku izstāde.

7.05. Spārīšu grupā – kūkas gatavošana.

7.05. Plkst. 9:00, vadītāju sapulce, JIP.

7.05. Māmiņdienas svētki:

plkst.15:30 Spārīšu grupa

plkst.16:10 Taurenīšu grupa

8.05. Bitīšu grupa  – kūkas gatavošana.

8.05. Plkst.9:30 Mārīšu grupa – apmeklē PII “Sprīdītis”, izrādi “Burvis Oza”.

8.05. Māmiņdienas svētki:

plkst. 16:30 Mārītes-saldējuma darbnīca kopā ar māmiņām.

8.05. FTK – Bitītes.

9.05. Māmiņdienas svētki:

plkst.16:00 Skudriņu grupa

plkst.17:00 Bitīšu grupa

10.05. Plkst. 10:00, Mārīšu grupa apmeklēs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atvērto durvju dienas.

10.05. Plkst. 13:15  skolotāju sapulce- aizvadītā mācību gada izvērtējums.

13.05. Plkst. 9:00 administrācijas sapulce.

13.05. Teātris 2 – izrāde “Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.

14.05. Sporta halle – Skudriņu, Mārīšu grupas.

15.05. Tauriņu grupa – sviestmaižu gatavošana.

15.05. FTK – Bitītes.

16.05. Ritma deju pulciņa gada noslēguma  koncerts – Studijas “Dejo visi” telpās plkst. 18.00.

17.05. Skudriņu grupa –  aukstās zupas gatavošana.

20.05. Bitīšu grupa – ekskursija uz Alunāna parku.

20.05 – 24.05.Mārīšu grupas  lielās krustvārdu mīklas gatavošana

“Es pazīstu Jelgavu”.

21.05. Plkst. 8:30, Glūdas PII “Taurenītis”, pieredzes apmaiņas brauciens grupu skolotājiem ( ar personīgo transportu).

22.05. FTK – Bitītes.

23.05. Plkst. 9:15 – 10:45, Bitīšu grupa – izlaiduma mēģinājums Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzijā.

24.05. Plkst. 18:00 Pilsētas svētku gājiens. Plkst. 17:30 izejam no PII “Gaismiņa”.

24.05. Skolotāju dienasgrāmatas Agitai.

27.05. plkst. 9:00, Spārīšu grupas atklātā nodarbība.

27.05. – 31.05. Mārītes – darbošanās ar āmuru un naglām grupas laukumā – āra dekoru gatavošana.

28.05. Plkst. 15:00 Bitīšu grupas izlaidums Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

31.05. Plkst. 17:00- Dārza svētki.