Mēs dāvājam sirds gaismu, mīlestības siltumu, prieku, krāsainas emocijas, radošu garu, zināšanas un prasmes, esam atvērti jaunām idejām, izaugsmei, kvalitatīva izglītības procesa pilnveidei, rūpējamies par bērnu veselību, fizisko un garīgo labklājību..

Mūsu logo
logo
Mūsu moto „No sirds uz sirdi….”